MTÜ Hea Algus tegevusvõimekuse tõstmine

MTÜ Hea Algus viib ajavahemikus 01.09.2017 – 30.04.2018 ellu KÜSKi vabaühenduste 2017. aasta majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekti MTÜ Hea Algus tegevusvõimekuse tõstmine.

Toetuse suurus 14 231,61 eurot.

 

MTÜ Hea Algus soovib teha arenguhüppe kolmes valdkonnas: kommunikatsioonivõimekuse tõstmine, juhtimissüsteemide parandamine ja  tegevuskeskkonna kaasajastamine. Tegevuste eesmärgiks on toetada ühingu strateegiliste eesmärkide saavutamist, majandusliku elujõulisuse, finantsvõimekuse  ja ühiskondliku mõju kasvu.

 

Kommunikatsioonivõimekuse arendamiseks luuakse ühingule kaasaegne, kasutajasõbralik ning sihtgruppide ootustele vastav veebileht, viiakse läbi kommunikatsioonioskuste alane praktiline meeskonnakoolitus

Juhtimissüsteemide parandamiseks koostatakse personalistrateegia, uuendatakse ametijuhendid ning koostatakse rahastamiskava.

Tegevuskeskkonna kaasajastamiseks teostatakse MTÜ ruumides värskendusremont, uuendatakse koolitus- ja nõupidamisruumide sisustus ning soetatakse arvutid. Tegevuse eesmärgiks on tõsta uuele tasemele tehniline taristu, kus MTÜ tegutseb ning teenuseid osutab.

 

 

Lisainfo programmi kodulehelt: https://kysk.ee/me17

Lisa kommentaar