Missioon, visioon ja väärtused

Missioon

lapsekeskse mõtteviisi levitamise kaudu hariduses liikuda tasakaalukama ja avatud ühiskonna poole

Visioon

Üheskoos head haridust luues aitame kaasa hariduse kaasajastamisele.

Väärtused

• avatus ja koostöö
• valmisolek uuendusteks ja muutusteks
• demokraatia põhimõtete väärtustamine
• pidev õppimine ja areng
• kodanikujulgus ja hoolivus

MTÜ Hea Algus lähtub oma tegevuses vabaühenduste Eetikakoodeksist