Pereprogramm

Hea Alguse pereprogramm alustas oma tegevust 1997. aastal Tartu linnas ja maakonnas. Pereprogrammi tegevus on suunatud peredele, kus kasvab 0-7 aastane laps.

Tegevuse eesmärgiks on lapsevanema rolli toetamine ja last arvestava ning arendava kasvukeskkonna (nii vaimse kui ka füüsilise) kujundamine lähtudes lapsest ja tema vajadustest.

Põhitegevusteks on:

  • lapsevanemate (individuaalne) nõustamine – perekülastusvisiidid
  • kooliks ettevalmistamine
  • grupitegevused peredele
  • lastevanemate koolitused
  • perede ühisüritused

Peretöötaja-nõustaja on täiskasvanu õpetaja, kes töötab lapsega lapsevanema kaudu. Peretöötaja ei ole lapsehoidja, kes annab lapsevanemale puhkust. Perekülastusvisiidi ajal tegeleb lapsega ema või mõni teine pereliige. Visiitide käigus jälgitakse ja hinnatakse lapse arengut ning sellest tulenevalt planeeritakse koos vanemaga tegevused nii, et oleks haaratud kõik arenguvaldkonnad. Peretöötajal-nõustajal on meditsiiniline, sotsiaaltööalane, (eri)pedagoogiline või psühholoogiline eriharidus ning töökogemus laste ja peredega.

Tegevused põhinevad iga pere individuaalsete vajaduste arvestamisel ja toetavad vajalike muutuste (nt mänguasjade ja raamatute kasutamine; kord ja puhtus) esilekutsumist perekeskkonnas ja pere väärtushinnangutes.

Teenuse kvaliteedi ja järjepidevuse huvides peame oluliseks koostööd perede ja peresid nõustavate spetsialistidega.

 

Pereprogrammi juhib Gerda Sillaste, kes vastab meeleldi kõigile pereprogrammi kohta käivatele küsimustele.