Hea Algus

Hea Algus alustas Eestis tegevust 1994. aastal Avatud Eesti Fondi algatusel  ja toel:

  • 1994. aastal alustas lasteaedade arendusprogramm
  • 1996. aastal laienes programm üle Eesti algklassidesse. Samal aastal registreeriti iseseisev mittetulundusühing Hea Algus
  • 1997. aastal alustas tegevust Pereprogramm, mis on suunatud (väike)lastega peredele
  • 2000. aastal asutati ühingu juurde ametlik Hea Alguse Koolituskeskus, mis pakub täiendkoolitust lasteaia- ja kooliõpetajatele

Täna on Hea Algus lapsekeskset haridust ja kasvatusmeetodeid toetav ning arendav koolitus-, nõustamis- ja kompetentsikeskus. Lisaks tegeletakse metoodiliste materjalide väljatöötamisega, lapsekeskse mõtteviisi propageerimisega ja valdkondlike projektidega rahvusvahelises ja üleriigilises mõõtmes. Tegevuste peamisteks sihtgruppideks on: lasteaia- ja kooliõpetajad, koolijuhid ja spetsialistid nii haridus- kui ka sotsiaalvaldkonnas ning lastega pered ja lapsevanemad.

Tee heategu ja anneta!