MTÜ Hea Algus liikmete üldkoosolek

Austatud MTÜ Hea Algus liige       15. 05. 2019

Oled oodatud MTÜ Hea Algus liikmete üldkoosolekule, mis toimub 13.juunil 2019 Väike-Trommi turismitalus https://trommi.eu/majutus.html  

Märdi küla, Otepää vald, Valgamaa.

18:00 – 20:00

Majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine.

Ühingu tegemistest nüüd ja edaspidi.

Jooksvad küsimused.

Üldkoosolek on otsustusõiguslik, kui kohal on vähemalt pooled meie ühingu 70-st liikmest. Seetõttu palume kõigil võimaluse korral isiklikult kohale tulla või volitada enda nimel hääletama ühingu liiget, kes koosolekul kindlasti osaleb ja kelle arvamust te usaldate. Volituse blanketi leiate lisalehelt. Allkirjastatud volituse võite saata paberkandjal meie postiaadressile (Veski 42, Tartu 50409) või digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 5. juuniks 2019 aadressile info@heaalgus.ee 

Meeldetuletuseks: ootame 2019. aasta liikmemaksu (10 eurot) tasumist neilt, kellel see veel tegemata MTÜ Hea Algus a/a-le EE632200221010751173.

Toreda kohtumiseni!

Lisa kommentaar