Haridusfestival Jõhvis

12.-13. novembril toimus Jõhvi Kontserdimajas Haridusfestival. Head Algust esindasid Gerda Sillaste ja Tiina Perovskaja. Haridusfestival korraldati programmi „Ettevõtlik kool” raames ning pakkus ettevõtliku hariduse jaoks uudseid ja põnevaid lahendusi. Programmi „Ettevõtlik kool“ eesmärk on arendada noortes ettevõtlikkust, mis muudab nad ühiskonnas konkurentsivõimelisemaks. Selle eesmärgi saavutamiseks saavad koolid arendada ettevõtlikkuskompetentse (enesekindlus, iseseisvus, tulemusele orienteeritus, paindlikkus, riskijulgus, otsustusvõimelisus, valmisolek võtta liidri roll) ja siduda õppetöö reaalse eluga. Ettevõtlikkus ei ole ettevõtlus, vaid võime oma mõtteid tulemuslikult tegudeks muuta- „tahan – suudan – teen” hoiak. Festivali raames toimusid järgmised üritused: 1.. ettevõtliku hariduse MESS ja töötoad õpetajatele ja õpilastele 2.. teaduskeskus AHHAA näitus ja töötoad lastele 3.. rahvusvaheline seminar ettevõtliku hariduse teemal 4.. Seiklusmäng kõigile huvilistele