ISSA juubeliaasta konverents

14.-17. oktoobril toimus Rumeenias Bukarestis Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse 10. aastakonverents teemal Seeds of Change: Effective Investments in Early Childhood for Enduring Social Progress. 
Konverentsi korraldajaks oli ISSA – International Step by Sep Association, mis ühendab 29 riigi haridusprogramme. Osalejaid oli ~200: varase lapseea spetsialistid, uurijad, poliitikud, õpetajad, haridusjuhid ning erinevate organisatsioonide esindajad üle maailma 50riigist. Eesti esindajateks konverentsil olid Ene Tomberg Tallinna Linnavalitsuse Sotsiaal-ja Tervishoiuosakonnast, Tiiu Tammemäe Tallinna Ülikoolist; Meeli Pandis SOS Kinderdorf International Continental Branch Office CEE/ CIS/ Baltics esindajana ning Liivi Türbsal ja Gerda Sillaste MTÜ Hea Algus esindajatena.
ISSA-t konverentsi põhikorraldajana toetasid mitmed koostööpartnerid: UNICEF, World Forum Foundation, Open Society Institute, Children in Europe, Early Years ja Consultative Group on Early Childhood Care and Education.
Peaesinejate hulgas oli seekord rohkesti maailmatasemel teadlasi:
·        Peter Moss, Professor of Early Childhood Provision, Institute of Education, University of London
·        Nathan A. Fox, Distinguished Professor, Department of Human Development, University of Maryland
·        John Bennett, Visiting Research Fellow, Thomas Coram Research Unit, Institute of Education; Former UNESCO and OECD early childhood policy analyst
·        Ene Tomberg, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti juhataja asetäitja ja osakonna juhataja
Lisaks peaesinejatele oli töötubades -kokku 24, võimalik osa saada paljude erinevate riikide hariduselust. Eesti esindaja Tiiu Tammemäe ettekanne puudutas Eesti lasteaialaste keele ja kõne arengut.
Konverentsi  järelüritusena leidis aset ISSA liikmesriikide esindajate (Council Members) nõupidamine, kus kinnitati 2008. majandusaasta aruanne ning valiti ISSA 2011. aasta President, kelleks sai härra Mark Ginsberg organisatsiooni NAYEC (National Association for the Education of Young Children in the United States) tegevdirektor.
Täpsemalt loe konverentsist ISSA koduleheküljelt www.issa.nl