Hea Alguse Kogemusseminar 2014

Projekt: Hea Alguse Kogemusseminar 2014

Projekti läbiviimist toetab: Hasartmängumaksu Nõukogu

Kestvus: 1. juuni – 31. juuni 2014

 

 

Projekti eesmärgiks on:

  • Hea Alguse praktikarühmade lasteaiaõpetajate  parima praktika  tutvustamine ja jagamine uuenenud riikliku koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamisel , et aidata kaasa lapsest lähtuva/lapsekeskse tööviisi laiemale levikule.
  • Õppida tundma Eesti eri paiku, kultuuri ja rahvapärandit, et kaasa aidata isamaalisele kasvatusele lasteaias.

 

Sihtgrupiks on:

Hea Alguse lasteaedade 2 – 5 liikmelised meeskonnad, mille koosseisu kuuluvad  lasteaiaõpetajad, õpetajaabid, lasteasutuse juhtkonna esindaja. Samuti on oodatud osalema Hea Alguse koolitajad ning  partnerid Lasteaednike Liidust, Alushariduse Juhtide Ühendusest ja HTM-st. Kokku on osalejate arv 70 inimest.

 

Põhitegevuseks on  2-päevane suveseminar, mille korraldajaks on Võru Okasroosikese lasteaed. Seminar toimub 12. – 13. juunil kuni 70 osavõtjale. Kavas on messi põhimõttel näitused ja esitlused. Kokku on plaanis organiseerida vähemalt kuus töötuba: loovuse arendamine, keskkonnahoidlik eluviis, tarbijahariduse edendamine lasteaias, meeskonnatöö ja töökorraldus õppekava rakendamisel, lapse mõtlemise arendamine (robootikaring lasteaias), imelist maailma uurimas.

 

Suveseminaril peame oluliseks kogemuste tutvustamise kaudu ka suurema ühtsustunde saavutamist lapsekeskse mõtteviisi propageerimisel RÕK –i rakendamisel ja ühiskonnas tervikuna. Selleks korraldame päevade raames mõttetalgud mudelrühmade edasisest tegevussuundadest tähistamaks Hea Alguse tegevuse 20 aastapäeva.

 

Praktikarühmades on sisse seatud Eesti ja oma kodukoha sümboolikat, ajalugu ja tegevust tutvustavad nurgad. Nendest palume kaasa võtta fotod ja  materjalid (laste tööd jne). Ka on suveseminari ühe osana kavas korraldava maakonna tutvustamine ja vastava teabematerjali (infolehed, reklaamvoldikud, paikonna kaart jne) lisamine mappi.

Mõeldud on ka vaba aja veetmisele: korraldatakse üllatuspiknik Võru Okasroosikese lasteaia  meeskonna eestvedamisel.

 

 

Projekti kajastus Innove uudiskirjas:

http://innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/uudiskiri/uudiskiri-22/hea-alguse-kogemusseminar-vorus

 

Lisa kommentaar