HEA ALGUSE PEREPROGRAMMI VÄLJASÕIT ELISTVERE LOOMAPARKI

16.06.2012 toimus Hea Alguse Pereprogrammi teenusel olevate perede väljasõit Elistvere loomaparki. Üritusel osalejaid oli kokku 66.
 
Väljasõiduga soovisime pakkuda lastele ja lastevanematele loodusharidusliku sisuga õuesõpet ja meeldivat vaheldust linnakeskkonnale ning  igapäevategevustele.
 
Lapsed ja vanemad said näha erinevaid loomi ning täita töölehti, mis toetas loomapargis nähtut. Veel said pered osaleda viktoriinis, ühismängudes, pidada mõnusat piknikku koos grilli ja sinna juurde kuuluvaga. Samuti said parimad loodusvaatlejad autasud ning juunikuu sünnipäevalapsed õnnitlused.
 
Väljasõit toimus meeldivas õhkkonnas, lapsed olid rõõmsad ja teadmishimulised ning lapsevanemad said omavahel ja peretöötajatega suhelda. Loomaparis ringkäigule minnes sai iga pere endale töölehe, kus peal olid nende loomade pildid, keda loomapargis näha võis ning pered pidid piltide juurde kirjutama iga looma nime, keda nad kohtasid. Tore oli see, et ka eelkooliealised lapsed püüdsid ise kirjutada loomade nimesid nende siltide järgi, mis olid loomapuuride juures. Pered said võimaluse ühistegevuseks, said uusi teadmisi ja võimaluse rutiinivabas keskkonnas meeldivalt aega veeta.
Nii korraldajad kui ka väljasõidul osalejad jäid üritusega igati rahule, mida soosis ka päikseline ilm. Pered väljendasid peretöötajatele oma tänu ürituse korraldamise ja läbiviimise eest. Ürituse piknikutoidud valmistasid peretöötajad ise ning värskendavate jookidega toetas üritust AS A. Le Coq.