Võrgustikuprojekt

September 2010.a.  – mai  2011.a.  viis MTÜ Hea Algus ESF Programmi `Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014` raames läbi võrgustikuprojekti, mille  eesmärgiks  on õpetajate vahelise võrgustikupõhise koostöö aktiviseerumine.