Arendades võrgustikutööd väärtustame lapsekeskset haridust Eestis

19.-20.mail 2011. a. toimus Otepää lähedal Valgamaal Marguse puhkekeskuses (www.marguse.ee ) Hea Alguse võrgustikuprojekti ühiskoolitus teemal `Arendades võrgustikutööd väärtustame lapsekeskset haridust Eestis`.  Seminar-koolitus oli võrgustike arendamise projekti kokkuvõtvaks lõpuürituseks.Osalema oli oodatud erinevate maakondade lasteaia- ja kooliõpetajad, haridusspetsialistide/ programmide esindajad ning koostööpartnerid; kokku kuni 40 osalejat.
 
     Koolitus keskendus võrgustikutöö aktiviseerimisele ning edasiarendamisele. Tehti kokkuvõte projektitegevustest ning tutvustati lapsekeskse metoodika rakendamise parimaid näiteid ja õppekava võimalusi õpetajate professionaalse arengu toetamisel.