Ilmunud on trükis HEAD HARIDUST LUUES

HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks, milles kajastame projekti “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” tegevusi ja tulemusi. Trükise väljaandmist rahastas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust “Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis” Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti […]

Konverents HEAD HARIDUST LUUES 7. aprillil kell 10-16.30 Tartus Dorpati konverentsikekuses

    7. aprillil 2016 kell 10-16.30 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses projekti “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” tagasisideseminar – konverents HEAD HARIDUST LUUES.   Konverentsi eesmärgiks on aidata mõista, et õppimine ja õpetamine saab olla loov, arendav ja huvitav nii õpetaja kui õppija jaoks ning selle edukus sõltub õpetaja professionaalsusest teha […]

KOOLITUSSEMINAR: Lapsekeskne metoodika lasteaias I osa 20.- 21.04.2016 Tartus

Koolituskursus: “Lapsekeskne metoodika lasteaias”  Abiks riikliku õppekava rakendamisel 20 aastat kogemust Hea Alguse rühmades ! Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga) Koolituse eesmärk: Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.   I osa 20.- 21.04.2016  Tartus Veski 42 Hea Alguse Koolituskeskus […]

KOOLITUSSEMINAR: Lasteaiaõpetaja abi ABC 14.-15.aprill 2016

Lasteaiaõpetaja abi ABC Sihtgrupp: lasteaiaõpetaja abid, assistendid, õpetajat abistavad töötajad, majandusjuhatajad. Koolituse eesmärk: lasteaiaõpetaja abi  omandab uusi teadmisi tegutsemisest lapsekeskses rühmas: osaleb rühma meeskonna liikmena erinevate  tegevuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel; teab oma tööülesandeid; oskab suhelda lastega ja teha koostööd kolleegide ning lapsevanematega. Koolituse aeg: 14.- 15.aprillil 2016 Tartus Hea Alguse Koolituskeskuses Veski 42 1.päeval algus […]

LÄHIAJA KOOLITUS: Mäng ja õppimine lasteaias 10.-11.03.16

Mäng ja õppimine: ideed ja võimalused lapse huvi ja loovuse toetamiseks.   Abiks õppekava rakendamisel! Lasteaiaõpetaja saab ülevaate praktikute ideedest ja kogemusest õppimisest mängu kaudu, leidlikkuse ja loovuse arendamisest. Koolituse teemad: Lapsepõlv on mängu aeg Õppimine mängu kaudu Nädalateemade läbimängimise võimalusi : ideed ja praktika Loopõhised teemalahendused Teatrimäng lasteaias: mänguvahendid, kogemused Kuninga Kool – mänguline ettevalmistus […]

27.-28.08 SUVESEMINAR KÄSMUS

27.-28. august 2015 toimub Käsmus projekti „Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“ SUVESEMINAR. Oodatud on I koolitustsüklis osalenud haridusasutuste meeskonnad. Koolituse eesmärk: kasutades nii Eesti kui välisriikide (Norra, Belgia, Inglismaa) kogemust, aidata kaasa parimate kaasamispraktikate omandamisele ja rakendumisele koolides ja lasteaedades. […]

Projekti „Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” osalemissoovi ankeet

  Ajavahemikus 20. jaanuar kuni 1. veebruar 2015 on võimalik kõigil lasteaedadel ja koolidel Jõgeva, Valga, Võru, Põlva, Lääne- ja Ida-Viru, Hiiu, Saare, Tartu, Pärnu ja Viljandi maakonnast kandideerida projekti „Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides“.   Selleks palume teil täita osalemissoovi ankeet, mille leiate siit: https://docs.google.com/forms/d/1j2hecBRiT2miVHYj_3HhMhdt53wEg2yJQtbPcQRymHw/viewform?usp=send_form   Konkursi tulemused selguvad hiljemalt 20. veebruariks 2015 ja […]

Scroll Up