Hea Algus kohtub WANDAGA

Projekti läbiviimise aeg: mai-detsember 2016

Projekti partneriks ja koolitajateks on Artevelde Ülikool (Gent, Belgia).

Projektis osalevad 15 haridus – ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevat asutust Eestist. Tegemist on pilootprojektiga, mille metoodikat (WANDA) on kasutatud alates 2013. aastast erinevates ISSA (International Step by Step Association) riikides, sh Ungaris, Sloveenias, Horvaatias.

Projekti koolitused toimuvad kahes jaos. Esimene osa 25.-26. augustil Tartus, Veski 42. Teine osa 1.-2 detsembril 2016.

Pärast koolitust saavad kõik osalejad õiguse ja võimaluse meetodi rakendamiseks oma asutuses või piirkonnas. Projekti läbiviimist toetab ` ISSA Peer Learning Activities 2016 ` programm.

Projektist ja WANDA meetodist:

Hea Algus peab oluliseks tööd kõigi last ümbritsevate täiskasvanutega, kes on otseselt seotud koolis, lasteaias, kodus ning kogukonnas toimuvaga. Koolitades lastega töötavaid täiskasvanuid, saame kõige paremini jõuda laste ja peredeni.

WANDA-meetod toetub analüüsile ja väärtustava avastamise praktikale. Selle meetodi abil saame toetada professionaalse töö kvaliteeti sotsiaal- ja hariduslikes institutsioonides ning aidata kaasa grupiprotsesside juhtimisele, analüüsile ja tagasisidestamisele. Oluliseks peetakse kõigi osalejate väärtustamist ning laste, perede, kolleegide ja kogukonna respekteerimist.

wanda-koolituse-i-osa_-aug-2016

Lisa kommentaar