Projekt “MTÜ Hea Algus tegevusvõimekuse tõstmine”

                  MTÜ Hea Algus viib ajavahemikus 01.09.2017 – 30.04.2018 ellu KÜSKi vabaühenduste 2017. aasta majandusliku elujõulisuse arenguhüppe projekti MTÜ Hea Algus tegevusvõimekuse tõstmine. Toetuse suurus 14 231,61 eurot.   MTÜ Hea Algus soovib teha arenguhüppe kolmes valdkonnas: kommunikatsioonivõimekuse tõstmine, juhtimissüsteemide parandamine ja  tegevuskeskkonna kaasajastamine. Tegevuste eesmärgiks on toetada […]

Uued Hea Alguse koolitusgrupid alustavad veel selle aasta lõpus Tartus

Kursus: “Lõimitud tegevused väikelastega” alustab 29. novembril kell 11.00 Vt täpsemalt:   loimitud-tegevused-vaikelastega_nov-dets-2016   Kursus: “Lapsekeskne metoodika lasteaias” alustab 7.-8. detsembril kell 10.00 Vt täpsemalt:   lapsekeskne-metoodik-lasteaias_dets-2016   Kursus: “Lasteaiaõpetaja abi ABC” alustab 13.-14. detsembril kell 10.00 Vt täpsemalt:   lasteaiaopetaja-abide-kursus_dets-2016 […]

Hea Algus kohtub WANDAGA

Projekti läbiviimise aeg: mai-detsember 2016 Projekti partneriks ja koolitajateks on Artevelde Ülikool (Gent, Belgia). Projektis osalevad 15 haridus – ja sotsiaalvaldkonnas tegutsevat asutust Eestist. Tegemist on pilootprojektiga, mille metoodikat (WANDA) on kasutatud alates 2013. aastast erinevates ISSA (International Step by Step Association) riikides, sh Ungaris, Sloveenias, Horvaatias. Projekti koolitused toimuvad kahes jaos. Esimene osa 25.-26. […]

Hea Algus osales ISSA konverentsil

  11.-13. oktoobril 2016 toimus Vilniuses, Leedus ISSA (International STEP by STEP Association http://www.issa2016.net/) konverents teemal “Early Childhood in Times of Rapid Change”.   Hea Algus viis läbi töötuba ja tegi posterettekande teemal Lessons learned from the “Child in a safe educational system” project.  Vt. http://www.plum.ee/hea_algus/hea_algus_eng.mp4   […]

Ilmunud on trükis HEAD HARIDUST LUUES

HEAD HARIDUST LUUES – ideid, mõtteid ja retsepte kaasava hariduse edendamiseks, milles kajastame projekti “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” tegevusi ja tulemusi. Trükise väljaandmist rahastas Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programm “Riskilapsed ja -noored” avatud taotlusvoorust “Kaasamine ja sekkumine haridussüsteemis” Programmi viivad üheskoos ellu Haridus-ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti […]

Konverents HEAD HARIDUST LUUES 7. aprillil kell 10-16.30 Tartus Dorpati konverentsikekuses

    7. aprillil 2016 kell 10-16.30 toimub Tartus Dorpati konverentsikeskuses projekti “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides” tagasisideseminar – konverents HEAD HARIDUST LUUES.   Konverentsi eesmärgiks on aidata mõista, et õppimine ja õpetamine saab olla loov, arendav ja huvitav nii õpetaja kui õppija jaoks ning selle edukus sõltub õpetaja professionaalsusest teha […]

KOOLITUSSEMINAR: Lapsekeskne metoodika lasteaias I osa 20.- 21.04.2016 Tartus

Koolituskursus: “Lapsekeskne metoodika lasteaias”  Abiks riikliku õppekava rakendamisel 20 aastat kogemust Hea Alguse rühmades ! Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga) Koolituse eesmärk: Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.   I osa 20.- 21.04.2016  Tartus Veski 42 Hea Alguse Koolituskeskus […]

Scroll Up