Algas projekt “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides”

logorida emp est

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTÜ Hea Algus uus projekt “Laps turvalises haridussüsteemis: kaasamine ja sekkumine kõigi laste huvides”

 

Projekt kestab 21 kuud (11.08.2014 – 30.04.2016) ja on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuse programmi „ Riskilapsed ja-noored“ avatud taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised haridussüsteemis“. Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus.

Toetuse suurus 193 240,98 eurot.

Lisainfo programmi kodulehelt: http://www.entk.ee/riskilapsedjanoored/

 

Projekti kaasabil soovime lasteaedades ja koolides (kokku 40 asutust) edendada kaasava hariduse põhimõtteid ning suurendada suutlikkust riskirühma kuuluvate lastega tegelemisel ning võimalike riskide ennetamisel, milleks on õpimotivatsiooni langus, koolist väljalangemine, probleemne käitumine. Projektipartneriks on MTÜ Pusa, kaasatakse TÜ spetsialiste, õpetajaid, erialaspetsialiste, lapsevanemaid, haridusjuhte, nõustamiskeskusi. Projektitegevuste kaudu toetame osapoolte omavahelist koostööd ja tegevussuutlikkust. Projekti koolitustegevustes kasutame innovaatilisi ning uudseid lähenemisi Eesti, Norra, Belgia ning Inglismaa koolitajatelt. Viime läbi eel- ja järeluuringu ning anname välja kogemuskogumiku headest praktikatest.

 

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga. 

 

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

 

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.

Lisa kommentaar