MTÜ Hea Algus üldkoosoleku protokoll

27.06.2018

Mittetulundusühingu Hea Algus liikmete üldkoosolek 27. juunil 2018  algusega kell 18.00 Jõgevamaal, Palamusel.

Üldkoosolek on hääleõiguslik: kohal on 21 mittetulundusühingu liiget, laekunud on 14 digitaalselt allkirjastatud volitust ja 5 volitust paberkandjal. Kokku hääli 40. (Nimekiri lisatud)

Avasõna juhatuse  liikmelt Jana Pillmannilt.

Koololeku juhatajaks valiti tegevjuht Liivi Türbsal, protokollijaks Viive Vellemaa. 

Koosoleku Päevakord:

  1. 2017 majandusaasta aruande tutvustus ja kinnitamine
  2. Juhatuse kandidaatide esitamine ja valimine aastateks 2018-2020
  3. Hea Alguse tegemistest
  4. Jooksvad küsimused, koosoleku lõpetamine

Üldkoosolek otsustab: 

  1. Kinnitada MTÜ Hea Algus 2017. majandusaasta aruanne
  2. Valida uus juhatus koosseisus: Jana Pillmann, Gerda Sillaste, Merle Rokk, Annely Võsaste

Lisa kommentaar