Vanemaharidus ja koostöö – Parent-To-Parent

2012. aasta septembrist kuni 2013. aasta juulini osaleb MTÜ Hea Algus  rahvusvahelises Nordplus programmi koostööprojektis “Parent education and cooperation project: Parent-To-Parent (Open Parents)” (Lapsevanemate haridus ja koostöö) Project ID-AD-2012_1a-29625

 

Meie koostööpartneriteks projektis on Läti Lapsevanemate Ühendus ja Leedu Konflikti Ennetamise Assotsiatsioon. Projekti juhtivaks riigiks on Läti, Eesti ja Leedu partnerid osalevad ekspertidena.

 

Projekti eesmärgiks on kaardistada lapsevanemate koolituse hetkeolukord Balti riikides ning töötada välja suunad olemasolevate ressursside täiendamiseks ja edasiarendamiseks. Eriti väärtuslikuks peetakse Hea Alguse Pereprogrammi kogemusi töös riskiperedega ning pikaajalist projektitöö kogemust. Parent-To-Parentprojekti tegevusteks on töögruppide ühisnõupidamised ja ümarlauad. Töötatakse välja viiakse läbi küsitlus lapsevanematele nende ootuste ja vajaduste kaardistamiseks kolmes partnerriigis. Vastavalt tulemustele töötatakse välja lastevanemate koolituskava, teemad  ja perekeskuse käivitamise mudel.

 

Esimene partnerite kohtumine toimus Riias 24.-26. septembril 2012. Hea Alguse esindajateks olid Gerda Sillaste ja Liivi Türbsal. Kolme riigi esindajad andsid põhjaliku ülevaate lastevanemate koolituse hetkeolukorrast. Ühiselt täpsustati projekti ajakava, määratleti edasised ülesanded ja tulemusteni jõudmise tee. Järgmiseks sammuks on küsimustiku väljatöötamine, läbiviimine ning andmete töötlemine. Järgmine kohtumine toimub detsembri algul Riias.

Lisa kommentaar