MEIE OMA HEA ALGUS: 20 aastat lapsekeskset haridust

MOHAHMNv2rviline

 

 

 

 

Projekt on rahastatud Innove ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalfikatsiooni tõstmine 2008-2014“ konkursi „Uuenenud riiklike õppekavade rakendumise toetamine“ ja Hasartmängumaksu Nõukogu kaudu.

 

Projekti kestvus: juuni-november 2014

 

Projekti eesmärgiks on:

– tutvustada lapsekeskse õppimise/õpetamise edukaid tööviise ja materjale, et aidata kaasa

õppekava tulemuslikumale rakendumisele koolis ja lasteaias

– aidata mõista, et õppimine/õpetamine saab olla loov, arendav ja huvitav nii õpetaja kui

õppija jaoks ning õppeprotsessi edukus sõltub õpetaja professionaalsusest

– toetada Hea Alguse õpetajate võrgustiku jätkusuutlikku toimimist, mis loob võimalusi

õpetajate omavahelise koostöö jätkumiseks ja professionaalsuse suurendamiseks

 

Projekti põhitegevusteks on:

1) võrgustikuliikmete 1-päevased Teemaseminar-nõupidamised – eesmärgiks on

analüüsida võrgustikutöö toimimist;

2) konkursi läbiviimine teemal “Loov õpetamine ja õppimine lasteaias ja koolis”

õpetajatöö parimate praktikate leidmiseks.

3) 2-päevane konverents MEIE OMA HEA ALGUS: 20 aastat lapsekeskset

haridust. Kasutatakse konkursiga “Loov õpetamine ja õppimine lasteaias ja koolis”

kogutud praktikute ideid ja kogemusi.

 

Konverents MEIE OMA HEA ALGUS: 20 aastat lapsekeskset haridust toimub ürituste

sarjas, millega märgitakse Hea Alguse 20-tegevusaasta täitumist Eestis. Konverentsil

kasutatakse osalejaid kaasavaid aktiivõppemeetodeid. Rakendatakse kaasaegseid

täiskasvanukoolituse põhimõtteid.

 

Konverentsi kava

 

Konverentsi pressiteade:

http://uudisvoog.postimees.ee/?DATE=20141031&ID=349117

 

ÕPETAJATE VÕRGUSTIKUTÖÖ UUDISKIRI 24 (detsember 2014):

http://www.innove.ee/et/yldharidus/esf-programmid/yldhariduse-pedagoogide-kvalifikatsiooni-tostmine/uudiskiri/uudiskiri-24/meie-oma

 

Lisa kommentaar