KOOLITUSSEMINAR: Lapsekeskne metoodika lasteaias I osa 20.- 21.04.2016 Tartus

Koolituskursus: “Lapsekeskne metoodika lasteaias”

 Abiks riikliku õppekava rakendamisel

20 aastat kogemust Hea Alguse rühmades !

Sihtgrupp: lasteaiaõpetajad, õppealajuhatajad, direktorid, õpetaja abid (võimalusel koos oma meeskonnaga)

Koolituse eesmärk: Õpetaja saab ülevaate lapsekeskse metoodika põhimõtetest ja võtetest ning omandab praktilisi oskusi nende rakendamiseks lähtuvalt alushariduse  riiklikust õppekavast.

  I osa 20.- 21.04.2016  Tartus Veski 42 Hea Alguse Koolituskeskus

  1.päeval algus kl.10.00

  II ja III osa toimuvad kokkuleppel grupiga

Koolitusteemad: 

 • Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava ja selle rakendamisest
 • Lapsekeskne õppekava ja õpetaja   (meeskonna) roll selle elluviimisel
 • Lapsekeskse õpikeskkonna loomine
 • Koostöö lapsevanematega
 • Meeskonnatööst lasteaias  
 • Tasakaalustatud päev
 • Lapse arengu tundmine
 • Laste käitumise kujunemine
 • Planeerimine  
 • Individualiseerimine 
 • Lapse vaatlus, arengu hindamine      
 • Õppimine mängu kaudu
 • Kirjaoskuse kujunemine
 • Matemaatika ja teadusliku mõtlemise arendamine

Hind: 40 eurot päeva maksumus, 35 eurot enne 1.aprilli 2016

Koolitajad: Taimi Schmidt, Liivi Türbsal, Piret Maser, Maret Melts jt.  

Info ja registreerimine: 7421 065; 7421 165; 56244 369;  aed@heaalgus.ee

 

Võimalikud soodustused, kui osaleb kogu rühma meeskond! Juhtkonna esindajaile ja õpetaja abile soodustused!

Tasuda saab ka osade kaupa.

 

Koolitusluba 6317 HTM

Lisa kommentaar