Vanemaharidus ja koostöö

24.-26. septembril toimus Riias projekti  Vanemaharidus ja koostöö (ingl.k. Parent education and cooperation project: Parent-To-Parent (P2P) esimene koostöönõupidamine. Hea Alguse esindajateks olid Gerda Sillaste ja Liivi Türbsal. Kohtumisel andsid Eesti, Läti ja Leedu esindajad põhjaliku ülevaate lastevanemate koolituse hetkeolukorrast. Arutluste käigus täpsustati projekti ajakava, määratleti edasised ülesanded ja tulemusteni jõudmise tee. Järgmiseks sammuks on ankeetküsimustiku väljatöötamine. Andmeid soovime Eestis koguda vähemalt 100-lt lapsevanemalt. Järgmine kohtumine toimub detsembri algul Riias.