Lapse Huvikaitse Koda Pressiteade

Lapse Huvikaitse Koda arutab tänasel seminaril „Varajane märkamine ja sekkumine“ koos riigi, kohalike omavalitsuste jt avalik-õiguslike ning kolmanda sektori institutsioonide spetsialistidega, kes töötavad õigus-, haridus-, meditsiini- ja sotsiaalvaldkonnas, kuidas märgata abi vajavat last ning millised on võimalused tõhusamaks sekkumiseks. Seminari tulemusena valmib sisend ettepanekutena Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile. Seminar toimub Lapse Huvikaitse Koja projekti „Lapse Huvikaitse Koja eestkostesuutlikkuse toetamine“ raames, mida rahastavad Regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Seminari „Varajane märkamine ja sekkumine“ Tartus, MTÜ Hea Alguse keskuses, aadressil: Veski 42 ( II korrus), kell 11.00-16.00. Seminari korraldab Lapse Huvikaitse Koja liikmesorganisatsioon MTÜ Hea Algus. Lapse Huvikaitse Koda on vabaühenduste mitteformaalne võrgustik, kuhu kuuluvad järgmised organisatsioonid: Perede ja Laste Nõuandekeskus, MTÜ Hea Algus, Pelgulinna Lastekaitse Keskus, UNICEF Eesti Fond, Eesti Kasuperede Liit, Eesti Laste ja Noorte Hoolekandeasutuste Ühendus, Eesti Lastevanemate Liit, Rakvere Lastekaitse Ühing, Viljandi Lastekaitse Klubi, Nõmme Lastekaitse Liit, Ühendus Isade Eest, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Caritas Eesti , SOS, Lasteküla Eesti Ühing , Eesti Lastefond Lapse Huvikaitse Koja statuudi alusel on Koja esindusorganiks on MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus. Lisainfo: MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus, Marika Ratnik, telefon: 5042406 www.perenou.ee ; e-post: koda@perenou.ee ning MTÜ Hea Algus, Gerda Sillaste; www.heaalgus.ee ; e-post: info@heaalgus.ee