Tartu VÕRK

Tartu Hea Alguse võrgu seminar- nõupidamine toimus 15. jaanuaril.
Päevakorras:
1.Väärtuskasvatuse alased tublid teod: – Maret Põlluste ja Katrin Ohakas
2. Piirkonnapäevadest ja teistest üritustest
3. Alusharidusest uuel kümmendil – HTM alushariduse peaekspert Tiina Peterson.

¤ Tartu Ülikooli eetikakeskus kuulutas riikliku programmi „Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013” raames välja konkursi lasteaedadele „Väärtuskasvatus lasteaias: terviklik programm”

Pärnu Lasteaed Päikesejänkule omistati tiitel Väärtuskasvatuse lasteaed 2009.
Tunnustuse aluseks oli konkursile esitatud võidutöö, mille koostas Maret Põlluste. Konkurss motiveeris kaardistama väärtuskasvatuse hetkeseisu ja süsteemselt jätkama edaspidi.

Rändauhind – dolomiidist karikas antakse üle aasta pärast järgmisele tunnustuse väärinud lasteaiale. Loodame, et see võiks olla jälle üks HA lasteaedadest.

¤ Põlva Mammaste lasteaed-algkool sai HTM-i poolt korraldatud konkursi “Väärt tegu 2009” tunnustustahvli. Auhinna tõi 2008/2009 läbiviidud väärtuskasvatuse programm, mille eesmärgiks oli süsteemselt tegelda väärtustega ennetamaks koolivägivalda ja soodustada sõbraliku suhtluskeskkonna arengut.

¤ Piirkonnapäevad toimuvad maakonnakeskustes ja nende toimumisajad lepitakse lähiajal kokku. Eesmärgiks on ühisesse ringi kokku tuua Hea Alguse vanad tegijad ja kõik huvilised seoses Hea Alguse 15-aastapäevaga.
¤ Hea Alguse suvepäevade korraldajad on Tartu HA lasteaiad. Korraldustoimkond – Marika Kört, Mall Krebstein, Viive Vellemaa ja Jana Pillmann, pidas samal päeval ka oma esimese töökoosoleku.
¤ Tiina Peterson HTM-st tõi esile lasteaianduse kvaliteedi, õppeastuse juhtimise, alushariduse kontseptsiooni ning meditsiini- sotsiaalia – hariduse tihedama võrgu kujunemise küsimused. Vestlusringis tõdeti, et Hea Alguse võrgustiku säilimist soodustab muude tegurite kõrval ka hea koostöö HTM-ga. Märtsikuus toimubki järgmine võrgu seminar- nõupidamine HTM-s.