Tallinna piirkonnapäev

12. märtsil toimus Tallinna Õpetajate Majas Hea Alguse piirkonnapäev, mille korraldas MTÜ Hea Algus koostöös Tallinna Haridusametiga.
Piirkonnapäevad toimuvad mitmel pool üle Eesti seoses Hea Alguse 15-aastapäevaga. Eesmärgiks on ühisesse ringi kokku tuua Hea Alguse lasteaedade ja rühmade õpetajad ja ka huvilised.
Tallinna piirkonnapäeva juhatas sisse Hea Alguse Tallinna esinduse juhataja/koolitusjuht Tiina Perovskaja, kes juhib töökorraldust Tallinnas. Päevakohase tervitusega pöördus osalejate poole Tallinna Haridusameti alushariduse juhataja Marika Kallas, kes hiljem vastas ka küsimustele.
Kohale olid tulnud ka Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Mitmekultuurilise hariduse üksuse koordinaatorid Svetlana Belova ja Marje Sarapuu, kes tõstsid esile head koostööd koolituse osas.
Hea Alguse Koolituskeskuse koolitusjuht Taimi Schmidt tutvustas Hea Alguse tööd 15 aasta jooksul ja viis ühises ringis läbi arutelu lapsevanemate ja lasteaiarühma sisulisest koostööst. Lapsevanemaid tuleks rohkem kaasata vestlusringidesse ja vabatahtlikena rühma, et jõuda lapsele lähemale. Paljud probleemid vajavad ühist arutelu ja tegutsemist. Näiteks meedia üha kasvav mõju, seksuaalkasvatus, laste areng ja tervis, koolivalmidus jne.
Huviga kuulati Pärnu Päikesejänku õppealajuhataja Maret Põlluste ettekannet väärtuskasvatusest lasteaias. Sõprus, ausus, viisakus, töökus – need märksõnad leiavad kajastamist „Päikesejänku väärtuste raamatus”, mille autorite hulgas on nii praegused kui ka endised kasvandikud, lapsevanemad ja lasteaia töötajad ( vt. lähemalt Tartu võrgu ülevaadet 15.jaanuaril ).
Tagasisideringis tõdeti, et selliseid piirkonnapäevi, kus õpetajad saavad kuulata ettekandeid ja arutada alushariduse aktuaalsete teemade üle, on väga vaja. Päeva naelaks kujunes Maret Põlluste ettekanne ja Päikesejänkude raamat. Jääb vaid loota, et raamat jõuaks kõigile soovijatele.

Täname Marika Kallast, Maret Põllustet ja kõiki osalejaid!