MTÜ Hea Alguse liikmete üldkoosolek

29. juunil kell 14.00-16.00 toimubTartus, Veski 42, MTÜ Hea Alguse liikmete üldkoosolek.
Eelregistreerimine e-postitsi info@heaalgus.ee või telefonil 742 1165.
Meeldetuletuseks: 2008 aasta liikmemaksu (100 krooni) palume kanda MTÜ Hea Algus arveldusarvele nr 221010751173 (Swedbank) oma liikmelisuse kinnitamiseks. Liikmelisuse määratlemine on oluline ühingu edaspidise tegevuse kavandamisel ja ürituste planeerimisel.