Koostööprojekt “Teadlik lapsevanem”

Projekti Teadlik lapsevanem eesmärgiks on ühendada mittetulundusühingute Lelula ja Hea Algus senine peretöökogemus ja pakkuda selle tulemusena Tartu linna lapsevanematele võimalust osaleda mitmetes erinevates väikelastega peredele suunatud tegevustes.
Projektis käigus on lapsevanematel võimalik osaleda tasuta järgmistes tegevustes:
  • mänguajad Lelula mängukeskuses (Uus 56, Anne Noortekeskuse II korrus) – 2 x nädalas (a´ 2 h)
  • nõuande- ja kogemustunnid Lelula mängukeskuses – igal kolmapäeval 10-12 ja iga neljapäev 12-14.
  • lastevanemate koolitused Lelula ja Hea Alguse ruumides (Veski 42) – 1 x nädalas (1,5 h)

2 x kuus toimuvad temaatilised lastevanemate perekohvikud (1x Hea Alguse ruumides, 1x Anne Noortekeskuse Aeg-Ruum saalis).

Perekohvikusse on lapsevanemad oodatud alati koos lastega, vanematel on võimalik arutleda ja jagada kogemusi neid huvitavatel teemadel, anda ja saada nõu, mängida ja teha koos lastega meisterdusi jpm.
Kohviku osalustasu on 25 krooni pere kohta.
Projekti tegevustega soovime pakkuda peredele parimaid võimalusi laste arengu toetamiseks, lapsevanemate koolitamiseks ja nõustamiseks ning nende jaoks sobiva suhtluskkeskonna loomiseks.
Projekti ühe tulemusena tahame käivitada Tartu linna lapsevanemaid ühendava elektroonilise postiloendi, mis annab hea võimaluse saata lastega peredele neile vajalikku infot.
Projekti tutvustavad infopäevad toimuvad:
  • 26. jaanuar kell 17.00-18.30 Hea Alguse ruumides, Veski 42 II korrus
  • 31. jaanuar kell 13.00-14.30 Anne Noortekeskuse Aeg-Ruum saalis, Uus 56
 
Võimalusel palume end infopäevadele registreerida: pere@heaalgus.ee (26.01), info@lelula.ee (31.01)
 
Lisainfo projekti kohta: www.heaalgus.blogspot.com , www.lelula.ee   
Projekti rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital