ISSA aastakonverents

8-12. oktoobril toimus Ungaris Budapestis Hea Alguse rahvusvahelise ühenduse 9-s aastakonverents teemal Active Citizenship: Democratic Practices in Education.
Konverentsi korraldajaks oli ISSA – International Step by Sep Association, mis ühendab 30 riigi haridusprogramme. Osalejaid oli kokku 330: varase lapseea spetsialistid, uurijad, poliitikud, õpetajad ja ärimehed ning erinevate organisatsioonide aktivistid üle maailma rohkem kui 70 riigist. Neid kõiki ühendas soov saada osa rahvusvahelisel koostööl põhinevatest hariduskogemustest demokraatia vallas. MTÜ Hea Algus esindajateks olid konverentsil tegevjuht Liivi Türbsal ja pereprogrammi juht Gerda Sillaste.
ISSA-t konverentsi põhikorraldajana toetasid koostööpartnerid UNICEF, World Forum Foundation, Open Society Institute, Children in Europe, The Roma Education, Early Years ja Consultative Group on Early Childhood Care and Education. Nende organisatsioonide kaasabil kujunes konverentsist üle aastate sisukaim ISSA üritus, kus ühe põhiettekandjana astus üles ka Läti Vabariigi haridusminister Prof. Dr.Tatjana Koke.
Konverentsi eelüritusena leidis aset ISSA liikmesriikide esindajate (Council Members) nõupidamine, kus kinnitati 2007. majandusaasta aruanne ning valiti ISSA 2010. aasta President, kelleks sai proua Siobhan Fitzpatrick Inglismaalt organisatsioonist EarlyYears- The Organisation for Young Children.
Kõik osalejad said kutse järgmisele konverentsile Seeds of Change, mis tähistab ISSA tegevuse 10. aastapäeva ja toimub 14.-16. oktoobril 2009 Rumeenias, Bukarestis

Täpsemalt loe konverentsist ISSA koduleheküljelt www.issa.nl   Valminud on ka ISSA aastaaruanne, kus on juttu ka Eestist. Sellega on võimalik tutvuda Hea Alguse ajaveebis.